Veřejnoprávní smlouvy na poskytování příspěvků z rozpočtu obce

Veřejnoprávní smlouva – péče o nemovitost 2017