Odpadové hospodářství

Svoz komunálního odpadu zajišťuje firma Technické služby Vlašim, s.r.o.

Adresa: Technické služby Vlašim, s.r.o.
K Borovičkám 1732, 258 01
Vlašim
Web: http://www.tsvlasim.cz
Telefon: 317 842 540
Fax: 317 842 277
E-mail: techsluzby@iol.cz

Svoz komunálního odpadu

Místa pro shromažďování a sběr využitelných odpadů

Pro shromažďování a sběr plastů, papíru, skla a obalů Tetra Pak jsou určeny plastové kontejnery barevně odlišené a označené podle jednotlivých druhů využitelných odpadů, které jsou umístěny na těchto veřejných prostranstvích:

Hulice

  • před prodejnou – PET, sklo, směsné plasty, nápojové kartóny, oděvy, železo, použité rostlinné oleje, papír
  • na hrázi rybníka – PET, sklo, směsné plasty, nápojové kartóny, železo,  papír,
  • u mateřské školky – sklo, nápojové kartóny, použité rostlinné oleje, papír
  • u garáží č.p. 88 – PET, sklo, nápojové kartóny, papír

Rýzmburk

  • na návsi

Místa pro shromažďování a sběr biologicky rozložitelného a objemového odpadu

Pro shromažďování a sběr biologického a objemového odpadu, který fyzické osoby nevyužijí samy ke kompostování, jsou určena tato místa:

Hulice

velkoobjemové kontejnery umístěné na hrázi rybníka – objemný odpad, bio odpad

Rýzmburk

velkoobjemový kontejner umístěný za dětským hřištěm – objemný odpad, bio odpad

Místa pro shromažďování nebezpečného odpadu

  1. Sběr a svoz nebezpečného odpadu (lednice, televizory, barvy, baterie apod.) je prováděn dvakrát ročně předem vyhlášeném termínu ve spolupráci OÚ a svozové firmy.
  2. Nepoužitelná léčiva je dle § 51 odst. 2 zák. č.79/97 Sb., o léčivech povinnost občanů odevzdat v lékárně.