Osobní údaje

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000Sb.

Evidence daní a poplatků

Účel zpracování: evidence daní a poplatků
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: plátci daní a poplatků
Kategorie příjemců údajů: OU Hulice
Doba uchování: 20 let

Obecně prospěšné práce

Účel zpracování: zajištění výkonu obecně prospěšných prací
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé údaje (zdravotní stav)
Kategorie subjektu údajů: odsouzený k výkonu obecně prospěšných prací
Kategorie příjemců údajů: OU Hulice, soudy
Doba uchování: 5 let

Vydávání voličských průkazů

Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz
Kategorie příjemců údajů: OU Hulice
Doba uchování: 5 let

Volební komise

Účel zpracování: zajištění voleb
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: členové volební komise
Kategorie příjemců údajů: OU Hulice
Doba uchování: 5 let

Volební seznamy

Účel zpracování: stálý seznam voličů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: občané obce Hulice starší 18 let
Kategorie příjemců údajů: OU Hulice
Doba uchování: stále – průběžná aktualizace

Hlášení pobytu obyvatel

Účel zpracování: hlášení pobytu obyvatel
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území obce Hulice
Kategorie příjemců údajů: OU Hulice
Doba uchování: 50 let

Personální a mzdová agenda

Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, členové zastupitelstva, členové volebních komisí
Kategorie příjemců údajů: OU Hulice, OSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, úřad práce
Doba uchování: 5 let nebo 10 let po uzavření spisu