Vodovod / kanalizace

Provozovatelem vodovodu, kanalizace a čistíren odpadních vod je Obec Hulice.

Správa a údržba ČS Hulice: Pavel Hromas
Správa a údržba ČOV Nesměřice: Pavel Hromas
Správa a údržba ČOV Rýzmburk: Sigfried Schlosser

Podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod jsou stanoveny Smlouvou o dodávce vody a odvádění odpadních vod v Hulicích, uzavírané mezi majiteli vodovodních přípojek a Obcí Hulice.

Povinností majitele vodovodní přípojky je udržovat vodoměrnou šachtu v nezávadném a přístupném stavu.

Cena vodného: 24,00 Kč/m3 včetně 15% DPH
Cena stočného: 24,00 Kč/m3 včetně 15% DPH
  • Vodné a stočné je splatné ve čtyřech splátkách běžného roku. V následujícím měsíci po provedení odpočtu na vodoměru.
  • Paušál ze studny 216,- Kč včetně DPH na osobu za ¼ roku.