Mateřská škola

Adresa: Mateřská škola Hulice
Hulice 102
257 63 Trhový Štěpánov
Telefon: 727 872 375
E-mail mshulice@centrum.cz
Www: http://www.mshulice.webnode.cz
IČO: 70993441
IZO: 107510421
Organizační číslo: 52504
Právní forma: příspěvková organizace
Statutární zástupce:

Jaroslava Fajtová od 1.9.2015

Zřizovatel: obec Hulice
Zaměstnanci: ředitelka – pracovnice na HPP
učitelka – pracovnice na HPP
uklízečka – pracovnice na HPP
pracovnice obchodního provozu – pracovnice HPP