Nyní si Vám dovolujeme sdělit, že integrace veřejné dopravy ve spolupráci s Krajem Vysočina bude dle předešlých sdělení zahájena dne 1. dubna 2022 (pátek).


TARIF A JÍZDNÍ ŘÁDY

Na všech linkách PID platí pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek i časových kuponů, a to v papírové i elektronické podobě, včetně možnosti nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka:

·         díky Tarifu PID ušetří cestující zejména při pravidelném dojíždění

·         cena každé jízdenky se odvíjí od počtu projetých pásem a délky trvání cesty

·         každé pásmo se počítá pouze jednou, pokud tedy pojedete například z pásma 7 přes pásmo 8 zpět do pásma 7, počítají se pouze dvě pásma

·         rozmístění obcí do pásem PID je uvedeno u každé zastávky v jízdním řádu. Kromě pásmové platnosti také cenu ovlivňuje čas, po který cestujete, pokud byste například cestovali 3 hodiny v rámci dvou pásem, nestačí základní jízdenka pro dvě pásma, která platí po dobu 15, respektive 30 minut, ale musíte si pořídit jízdenku, která platí po dobu 180 minut (a také tedy 7 pásem)

·         na veškeré jízdenky PID lze neomezeně přestupovat

·         speciální případ tvoří linky, které přejíždí hranici krajů; cestující, kteří pojedou pouze po území kraje Vysočina, budou odbaveni dle tarifu VDV kraje Vysočina. V případě cestování přes hranici kraje si tarif volí cestující dle územního přesahu platnosti.

V příloze Vám zasíláme základní informační leták a informace k možnosti pořízení Lítačky v Benešově a Vlašimi.

Kompletní informace (finální jízdní řády, mapy linkového vedení, schémata měst a přestupních uzlů, údaje o jízdném v systému PID) jsou pro Vás i cestující k dispozici na webové stránce dopravního systému PID: Úvodní stránka | Pražská integrovaná doprava (pid.cz) , konkrétně na odkaze:

Integrace veřejné dopravy na Vlašimsku a v oblasti Posázaví od 1. 4. 2022 | Pražská integrovaná doprava (pid.cz)

Jízdní řády bude příští týden rovněž možné vyhledat ve vyhledávačích spojení PID Lítačka a IDOS.

Během následujícího týdne budou rovněž dopravci vylepovat jízdní řády na zastávky. Zároveň dochází k distribuci informačních brožur Vaše obecní (městské) úřady, které rovněž obsahují jízdní řády (vzhledem k dřívější uzávěře dat je možné, že ve vybraných jízdních řádech mohou být drobné odchylky.)

START INTEGRACE A KONTAKTY

Ujišťujeme Vás, že od samotného zahájení provozu dne 1. 4. 2022 budeme shromažďovat a evidovat všechny podněty, které se vygenerují až při ostrém provozu. Ty budou sloužit jako podklad pro případné vyhodnocení integrace, které bude opětovně projednáváno se všemi dotčenými městy a obcemi. Případné dílčí připomínky bude snahou řešit v nejbližších možných termínech po dohodě s Odborem veřejné mobility Krajského úřadu Středočeského kraje, tj. schvalovatelem jízdních řádů.

Pro písemnou korespondenci s námi využívejte i nadále naší centrální emailovou adresu: idsk@idsk.cz.

Vaše občany pro podání podnětů a připomínek k veřejné dopravě na území Středočeského kraje, prosíme, směrujte na adresu určenou pro cestující: info@pid.cz či na kontaktní formulář na stránkách naší organizace: Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace (idsk.cz)


Rádi bychom Vás touto cestou poprosili o schovívavost o určitou míru tolerance především v prvních dnech provozu, kdy i přes velké a dlouhodobé úsilí, které projektu integrace věnujeme, mohou nastat určité problémy s prodejem či kontrolou jízdních dokladů, přesností provozu atd. Spolu se svými kolegy uděláme maximum pro to, aby případné nedostatky měly co nejmenší dopad na cestující veřejnost a byly co nejrychleji vyřešeny.

Závěrem nám ještě jednou dovolte poděkovat za Vaši součinnost i čas, který jste našemu společnému projektu věnovali, protože bez Vás a Vašich místních znalostí bychom se při jeho přípravách neobešli.

Dejte o tomto článku vědět ostatním

Dokumenty ke stažení