Reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009966

Pasporty veřejného osvětlení, vodovodů a kanalizací a veřejné zeleně – mapový portál s informacemi

https://wegas.cz/portal/#/public?name=obec_hulice

Povodňový plán obce Hulice

Vážení spoluobčané na této adrese najdete nový povodňový plán obce Hulice zpracovaný z výše uvedeného dotačního titulu: http://stredocesky.dppcr.cz/web_529737

Povodňový plán obce Hulice – textová část

Povodňový plán obce Hulice rejstrik

Povodňový plán obce Hulice – rejstřík organizace

Dokumenty ke stažení