Na elektronické úřední desce je zveřejňován obsah listinné úřední desky obce podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Nacházejí se zde zejména dokumenty podléhající ze zákona zveřejnění na listinné úřední desce, jakož i další zásadní dokumenty naší obce.
Rozpočty a hospodaření

Veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky

Ostatní

Odpadové hospodářství

Oznámení

Voda a kanalizace