Provozovatelem vodovodu, kanalizace a čistíren odpadních vod je Obec Hulice.

Podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod jsou stanoveny Smlouvou o dodávce vody a odvádění odpadních vod v Hulicích, uzavírané mezi majiteli vodovodních přípojek a Obcí Hulice.

Povinností majitele vodovodní přípojky je udržovat vodoměrnou šachtu v nezávadném a přístupném stavu.

Ceník platný od 1. 1. 2024

  • Cena vodného
    35,86 (Kč/m3 včetně 12% DPH)
  • Cena stočného
    34,27  (Kč/m3 včetně 12% DPH)

Vodné a stočné je splatné ve čtyřech splátkách běžného roku. V následujícím měsíci po provedení odpočtu na vodoměru. Paušál ze studny 309 Kč včetně DPH na osobu za ¼ roku.

Dokumenty ke stažení