Kabelová TV

  • Provozovatelem kabelové televize je firma MD Elektronik z Divišova.
  • Připomínky a závady hlásit na tel.: 602 358 138.
  • Poruchy a závady na příjmu hlásit na mobilní telefon starosty obce 724 181 382. Po nahlášení poruchy starostovi bude odstranění poruchy na rozvodu KT v řádu minut , pokud bude přítomen v obci. V případě nepřítomnosti starosty v obci, bude obratem kontaktovat správce KT. Ostatní připomínky hlaste na výše uvedené tel. číslo MD Elektronik.

Kuchyně Vega Hulice

  • Zájemci na odběr obědů z vývařovny VEGA si mohou jídla objednávat na obecním úřadu v Hulicích vždy s jednotýdenním předstihem.
  • Telefonní číslo
    607 038 301 (04.00 – 11.00 hod.)

Dokumenty ke stažení