VÝSTRAHA ČHMÚ
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY

Zpráva č. 000312
Odesláno: 10.8.2022 10:01:37
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000311 vydanou 09.08.2022 v 09:54:03 hodin
Územní platnost: ORP Vlašim


Meteorologická situace: Do střední Evropy bude zasahovat svým okrajem tlaková výše.


Nebezpečí požárů Nízký st. nebezpečí
10.8. 09:51  – do odvolání
Popis: Nebezpečí vzniku požárů.
Doporučení: V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.
Dejte o tomto článku vědět ostatním