VÝSTRAHA ČHMÚ
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Odesláno: 3.1.2024 11:59:49

Územní platnost: ORP Vlašim


Meteorologická situace: Naše území se nachází v čerstvém západním až jihozápadním oceánském proudění.


Povodňová bdělost Nízký st. nebezpečí
3.1. 11:56  – do odvolání
Popis: Povodňová bdělost – 1. (nejnižší) stupeň povodňové aktivity v některých říčních profilech.
Doporučení: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.
Silný vítr Nízký st. nebezpečí
4.1. 07:00  – 4.1. 22:00
Popis: Očekáváme místy nárazy západního až jihozápadního větru nad 65 km/h.
Doporučení: Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.
Dejte o tomto článku vědět ostatním