VÝSTRAHA ČHMÚ
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY

Územní platnost: ORP Vlašim

Meteorologická situace: Počasí u nás bude ovlivňovat okraj tlakové výše nad severovýchodní Evropou.

Nebezpečí požárů Nízký st. nebezpečí
14.5. 00:00  – 15.5. 24:00
Popis: Nebezpečí vzniku a šíření požárů.
Doporučení: V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.
Dejte o tomto článku vědět ostatním